• Tư vấn
 • Đại hội đồng cổ đông
 • CÔNG VĂN VỀ VIỆC THÔNG BÁO NGÀY ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

  14/05/2013 9:08:56 SA

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ chi trân trọng công bố nội dung CÔNG VĂN VỀ VIỆC THÔNG BÁO NGÀY ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

   

  Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Công văn.

   

  Trân trọng!