• Tư vấn
  • Báo cáo tài chính
  • CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG VỀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ III NĂM 2013

    13/11/2013 2:04:56 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG VỀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ III NĂM 2013


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Công văn.


    Trân trọng