• Tư vấn
  • Báo cáo tài chính
  • CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG VỀ LNST QUÝ 4/2014

    11/02/2015 3:21:01 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG VỀ LNST QUÝ 4/2014


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem Báo cáo.


    Trân trọng!