• Tư vấn
  • Báo cáo tài chính
  • CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO SOÁT XÉT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

    28/08/2013 2:29:28 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO SOÁT XÉT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Công văn.


    Trân trọng!