• Tư vấn
 • Nghị quyết hội đồng quản trị
 • Bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 -2012 và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25/4/2011

  25/10/2011 2:53:35 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 25-04-2011
   

  Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi báo cáo tình hình quản trị quý III năm 2010.

  Vui lòng nhấn:


  Trân trọng thông báo