• Tư vấn
  • Báo cáo tình hình quản trị công ty
  • BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

    27/08/2014 2:32:15 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.


    Trân trọng!