• Tư vấn
  • Báo cáo thường niên
  • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

    15/04/2015 9:11:58 SA

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trên trọng công bố BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung Báo cáo.


    Trân trọng!