• Tư vấn
  • Báo cáo thường niên
  • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

    31/03/2014 2:05:54 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.


    Trân trọng!