• Tư vấn
 • Báo cáo thường niên
 • Báo cáo thường niêm năm 2009

  25/10/2011 2:59:39 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
   

  Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi công bố báo cáo thường niên năm 2009.

  Vui lòng nhấn vào đây để tải báo cáo.


  Trân trọng thông báo