• Tư vấn
  • Báo cáo tài chính
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4/2014

    11/02/2015 3:20:55 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương mại Củ Chi trân trọng công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4/2014.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo


    Trân trọng!