• Tư vấn
  • Báo cáo tài chính
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2013

    24/02/2014 11:21:20 SA

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ chi trân trọng công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4 NĂM 2013.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.


    Trân trọng!