• Tư vấn
  • Báo cáo tài chính
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2013

    13/11/2013 2:05:03 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2013


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.


    Trân trọng!