• Tư vấn
 • Báo cáo tài chính
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 ĐÃ KIỂM TOÁN

  24/11/2012 8:52:08 CH

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 ĐÃ KIỂM TOÁN

   

  Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem Báo cáo.

   

  Trân trọng!