• Tư vấn
  • Báo cáo tài chính
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY NĂM 2013

    31/03/2014 2:04:42 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công - Nghiệp Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.


    Trân trọng!