• Tư vấn
 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính Công ty Quý I năm 2010

  07/11/2011 2:38:47 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2010
   

  Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi báo cáo tài chinh quý I năm 2010.

  Vui lòng nhấn vào đây để tải báo cáo.


  Trân trọng thông báo