• Tư vấn
  • Báo cáo tài chính
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUÝ 4/2014

    11/02/2015 3:19:51 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương mại Củ Chi trân trọng công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUÝ 4/2014


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung Báo cáo.


    Trân trọng!