• Tư vấn
  • Báo cáo tài chính
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2013

    06/03/2014 10:47:29 SA

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công - Nghiệp Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2013.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.


    Trân trọng!