• Tư vấn
  • Báo cáo tài chính
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ III NĂM 2015

    23/10/2015 1:42:11 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi, trân trọng công bố nội dung BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ III NĂM 2015


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải hoặc xem nội dung báo cáo.


    Trân trọng!