• Tư vấn
  • Báo cáo tài chính
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4 NĂM 2015

    27/01/2016 3:45:26 CH

     Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố Báo cáo tài chính Công ty quý 4 năm 2015


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải nội dung Báo cáo.


    Trân trọng!