• Tư vấn
  • Báo cáo tài chính
  • BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2/2015

    03/08/2015 8:19:29 SA

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2/2015


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung Báo cáo.


    Trân trọng!