• Tư vấn
  • Báo cáo tài chính
  • BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 CÔNG TY

    25/03/2015 1:52:11 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thươn Mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 CÔNG TY


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để xem nội dung báo cáo.


    Trân trọng!