• Tư vấn
  • Báo cáo tài chính
  • BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 (VĂN PHÒNG)

    28/08/2013 2:29:46 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 (VĂN PHÒNG)


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo


    Trân trọng!