• Tư vấn
  • Báo cáo tài chính
  • BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT HỢP NHẤT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

    28/08/2013 2:29:40 CH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT HỢP NHẤT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013.


    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.


    Trân trọng!