• TIN TỨC - SỰ KIỆN
 • Bản tin công ty
 • Thông báo tạm chi trả cổ tức lần 2 năm 2009


  (25-10-2011)

  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CIDICO) thông báo về việc tạm chi trả cổ tức lần 2 năm 2009 như sau:

   
  1. Tỷ lệ và thời gian chốt danh sách chi trả cổ tức:
   
  - Tỷ lệ tạm chi trả cổ tức lần 2 năm 2009: 10%/vốn điều lệ
   
  - Ngày chốt danh sách thực hiện quyền: 10/12/2009
   
  - Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 20/12/2009 đến ngày 31/12/2009
   
         Để thuận lợi cho việc lập danh sách, ngày 10/12/2009 là ngày không giao dịch chuyển nhượng.
   
   
  2. Địa điểm chi trả:
   
   
  - Cổ đông là cán bộ công nhân viên Công ty: Nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Văn phòng Công ty.  Địa chỉ: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi.
   
  - Cổ đông ngoài Công ty: Nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Các cổ đông có tài khoản, cổ tức sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản. Địa chỉ: Số 06 Thái Văn Lung (lầu 1,2,3) Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
   
  - Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế toán Tài chính Công ty theo địa chỉ trên (Điện thoại: 08.38921737).