• TIN TỨC - SỰ KIỆN
 • Bản tin công ty
 • Thông báo tạm chi trả cổ tức 06 tháng đầu năm 2009


  (25-10-2011)
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  THÔNG BÁO
  (V/v Tạm chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2009)
   

  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CN -TM CỦ CHI

  Trân trọng thông báo đến quý Cổ đông V/v Tạm chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2009 như sau:

  1/- Tỷ lệ và thời gian chốt danh sách chi trả cổ tức:
  - Tỷ lệ tạm chi trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2009 : 8%/VĐL
  - Ngày chốt danh sách thực hiện quyền : 22/06/2009
  - Thời gian chi trả cổ tức Từ ngày : 29/06/2009 đến ngày 10/07/2009
  (Để thuận lợi cho việc lập danh sách, ngày 22/06/2009 là ngày không giao dịch chuyển nhượng).

  2/- Địa điểm chi trả:
  Cổ đông là CB.CNV Công Ty: Nhận cổ tức bằng tiền mặt tại văn phòng Công Ty:
  - Địa chỉ: Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi.

  Cổ đông ngoài Công Ty: Nhận cổ tức tại văn phòng Công Ty CP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Các Cổ đông có tài khoản cổ tức sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản.  - Địa chỉ: Số 06 Thái Văn Lung (lầu 1,2,3) Quận 1, TP.HCM.
  - Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế Toán Tài Chánh Công Ty theo địa chỉ trên (Điện thoại: 08.38921737).
  Trân trọng thông báo
   
    Củ Chi, 25 - 06 - 2009
  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  CHỦ TỊCH
  (đã ký)


  PHAN VĂN TỚI