• TIN TỨC - SỰ KIỆN
 • Bản tin công ty
 • Thông báo đổi sổ cổ đông mới với mệnh giá 10.000 đồng cho các cổ đông


  (25-10-2011)
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  THÔNG BÁO
  (V/v Đổi sổ cổ đông mới với mệnh giá 10.000 đồng cho các cổ đông)
   

  Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi

  - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi về việc sửa đổi điều lệ Công ty, trong đó quy định mệnh giá cổ phiếu của Công ty là : 10.000 đồng/Cổ phần;

  - Căn cứ Hợp đồng số 26/QLCD - 2008 - HSC - MG ngày 29/11/2008 giữa Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi và Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC) về việc cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông.

  Nhằm mục đích chuẩn bị cho công tác niêm yết và tuân thủ theo quy định của ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước về mệnh giá cổ phiếu khi niêm yết (10.000đ/cp) đối với các công ty đại chúng;

  Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi Thông báo đến Quý vị Cổ đông về việc tách mệnh giá cổ phiếu, đổi mẫu Sổ Cổ Đông mới như sau:


  - HSC sẽ thu hồi lại toàn bộ cổ phiếu cũ (sổ cổ đông cũ) hiện cổ đông đang nắm giữ để trả 01 sổ cổ đông mới với mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cp.
  - Thời gian thực hiện đổi sổ: Kể từ ngày 15/7/2009.
  - Đối với các Cổ đông chưa đến đổi sổ thì các Sổ Cổ Đông cũ vẫn có giá trị lưu hành.
  - Đối với các cổ đông đang cầm cố cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi tại các Ngân hàng, đơn vị khác, cổ đông sẽ làm việc trực tiếp với các đơn vị nhận phong tỏa để phối hợp đổi sổ cổ đông mới. Quý cổ đông đến nhận sổ cổ đông mới tại các địa điểm như sau:

  TP. HCM:
  Thời gian: Bắt đầu từ ngày 15/7/2009.
  Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán TP. HCM.
  Địa chỉ : Lầu 1, Capital Place, số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  Điện thoại : (84.8) 3 823 3299
  Fax : (84.8) 3 823 3301

  Tại Hà Nội:
  Thời gian: Bắt đầu từ ngày 15/7/2009.
  Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán TP. HCM Chi nhánh Hà Nội.
  Địa chỉ : số 6 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội.
  Điện thoại : (84.04) 3 933 4693
  Fax: (84.04) 3 933 4822

  LƯU Ý: Khi đến nhận sổ cổ đông, cổ đông cần mang theo:
  - Giấy Chứng minh nhân dân bản chính hoặc Hộ chiếu.
  - Toàn bộ sổ cổ đông hiện đang giữ.
  - Trường hợp ủy quyền nhận thay, Giấy ủy quyền phải có xác nhận của địa phương hoặc đơn vị có thẩm quyền.

  HSC chỉ trả sổ chứng nhận cổ đông khi Quý cổ đông xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên.


  Trân trọng thông báo
   
    Củ Chi, 25 - 06 - 2009
  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  CHỦ TỊCH
  (đã ký)


  PHAN VĂN TỚI