• TIN TỨC - SỰ KIỆN
 • Bản tin công ty
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán


  (28-11-2011)
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  THÔNG BÁO
  (V/v: Chốt danh sách Cổ đông để làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty cổ phần CIDICO)
   
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2010
   

  Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi

  - Căn cứ Công văn số 237/SGDHCM – NY ngày 10/02/2010 về việc chấp thuận nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi.

  Để hoàn chỉnh hồ sơ niêm yết cổ phiếu theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông để đăng lưu ký chứng khoán như sau.


  I. TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT
    Tên Công ty CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI
    Tên viết tắt CIDICO
    Trụ sở chính Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Tp. HCM
    Điện thoại 08. 38 920 587 Fax: 08. 38921008
    Website www.cidico.com.vn
    Giấy phép HĐKD số 0302704764
    Vốn điều lệ 90.000.000.000 đồng(chín mươi tỷ đồng)
    Lĩnh vực hoạt động Đầu tư xây dựng & kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN; Xây dựng – Kinh doanh Địa ốc; Kinh doanh – Dịch vụ - Thương Mại - XNK.
       
  II. CỔ PHIẾU NIÊM YẾT
    Tên cổ phiếu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI CỦ CHI
    Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông
    Mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu
    Tổng số lượng niêm yết 9.000.000 cổ phiếu
    Tổng giá trị niêm yết 90.000.000.000 đồng
       
  III. NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ
    1. Ngày chốt danh sách Cổ đông để đăng ký lưu ký: 16 giờ ngày 27 tháng 02 năm 2010.
    2. Quý Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần mang theo CMND, Giấy chứng nhận Cổ đông và Giấy đề nghị chuyển nhượng đến làm thủ tục chuyển nhượng tại đơn vị được Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi ủy quyền Quản lý Cổ đông là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán TP.HCM(HSC) trước: 16 giờ ngày 27 tháng 02 năm 2010.
    3. Sau thời điểm trên, Công ty HSC sẽ dừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho đến ngày cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần chứng khoán TP.Hồ Chí Minh sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các chuyển nhượng cổ phần của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi phát sinh sau 16 giờ ngày 27 tháng 02 năm 2010
    4. Sau khi chốt danh sách Cổ đông, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp – Thương Mại Củ Chi sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục khác để lưu ký, niêm yết và giao dịch tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành
    5. Trong thời gian này, Quý Cổ đông có nhu cầu điều chỉnh thông tin trên Sổ Cổ đông và làm thủ tục lưu ký để giao dịch khi cổ phiếu niêm yết xin vui lòng liên hệ địa chỉ sau:

  Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh(HSC)
  Tòa nhà Capital Place, số 06 Thái Văn Lung, Quận 1, TP.HCM
  Điện thoại: 08. 38 233 299(137)

       
  Trân trọng thông báo
   
    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
  CHỦ TỊCH
  (đã ký)


  PHAN VĂN TỚI

  Nơi nhận:
  - Như trên
  - Lưu VT.