• TIN TỨC - SỰ KIỆN
 • Bản tin công ty
 • Thông báo chốt danh sách cổ đông biểu quyết thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM


  (28-11-2011)
  Nhằm thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
   
  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (Cidico) thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Cidico tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, từ 16h00 ngày 22/10/2009.
   
  Mọi chi tiết các cổ đông liên hệ: Phòng Kế toán – Tài chính của Cidico; Điện thoại: 08 38921737.