• TIN TỨC - SỰ KIỆN
  • Bản tin công ty
  • CÔNG VĂN VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

    Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung CÔNG VĂN VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

     

    Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem Công văn

     

    Trân trọng!