• TIN TỨC - SỰ KIỆN
 • Bản tin công ty
 • CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ CỔ PHIẾU CÔNG TY ĐANG LƯU HÀNH

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ CỔ PHIẾU CÔNG TY ĐANG LƯU HÀNH.

   

  Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem Công văn.

   

  Trân trọng!