• TIN TỨC - SỰ KIỆN
 • Bản tin công ty
 • Công văn công bố quyết định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng

  Kính gửi: Quý Cổ đông!

   

  Công Ty Cidico đăng tải Công văn công bố quyết định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 KCN Tây Bắc Củ Chi giai đoạn mở rộng để Quý Cổ đông được rõ

   

  Vui lòng nhấn vào đây để xem Công văn