• Tư vấn
 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán)

  07/11/2011 2:39:37 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 ĐÃ KIỂM TOÁN
   

  Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi báo cáo tài chinh năm 2010.

  Vui lòng nhấn vào đây để tải báo cáo.


  Trân trọng thông báo