• Tư vấn
 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính Năm 2009 (đã kiểm toán)

  07/11/2011 2:38:40 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  Báo cáo tài chính Năm 2009 (đã kiểm toán)
   
  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi công bố Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán (xem file đính kèm)..

  Vui lòng nhấn vào đây để tải báo cáo tài chính Năm 2009 (đã kiểm toán)


  Trân trọng thông báo