• Tư vấn
 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2011

  07/11/2011 2:35:34 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2011
   

  Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2011.

  Vui lòng nhấn vào đây để tải báo cáo báo cáo..


  Trân trọng thông báo