• Tư vấn
 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2011

  07/11/2011 2:39:50 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I NĂM 2011
   

  Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi báo cáo tài chinh hợp nhất quý I năm 2011.

  Vui lòng nhấn vào đây để tải báo cáo.


  Trân trọng thông báo