• Tư vấn
 • Báo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính Công ty Quý III năm 2010

  07/11/2011 2:39:09 CH
   
  CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI
  CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (CIDICO)
   
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010
   

  Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi báo cáo tài chinh quý III năm 2010.

  Vui lòng nhấn vào đây để tải báo cáo.


  Trân trọng thông báo