• Tư vấn
 • Báo cáo tài chính
 • BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH GÓP VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG NGÀY 16/8/2012

  12/09/2012 10:37:46 SA

  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp - Thương Mại Củ Chi trân trọng công bố nội dung BÁO CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH GÓP VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG NGÀY 16/8/2012

   

  Quý Cổ đông vui lòng nhấn vào đây để tải và xem Báo cáo.

   

  Trân trọng!